Kinderopvang Schanulleke | info@kinderopvang-schanulleke.be

Info van K&G

De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief. Hierbij vind je een overzicht van de belangrijkste veranderingen, onder voorbehoud van wijzigingen bij de definitieve ondertekening.

VERANDERINGEN IN HET KORT

 Het standaard minimumtarief wordt aangepast naar 5 euro. Tegelijkertijd komen er meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven. Als een gezin het toegekende tarief niet kan betalen, dan kan het OCMW een verlaagd tarief toekennen. De andere tarieven veranderen niet.

 De korting voor de kinderen ten laste wordt beperkt tot en met het jaar waarin een kind ten laste 12 jaar is geworden.

 Het aanvraagsysteem voor attesten wordt bijgestuurd zodat alle ouders tijdig een attest ontvangen. Naast de standaardwerkwijze waarbij ouders automatisch een attest via ‘Mijn Kind en Gezin’, aanvragen, zullen organisatoren ook in naam van de ouder een attest via een specifieke toepassing kunnen aanvragen. Als dat niet werkt, dan kan de opvang Kind en Gezin contacteren om een attest aan te maken.


Wanneer?

 Vanaf 1 mei 2015 gelden de veranderingen voor ouders die nieuwe attesten inkomenstarief of herberekeningen van het tarief aanvragen.

 Op 1 januari 2016 gelden de aangepaste tarieven voor iedereen.
Vanaf 1 mei 2015

Vanaf 1 mei 2015 zijn de veranderingen van toepassing op ouders die nieuwe attesten inkomenstarief of herberekeningen van het tarief aanvragen.

Concreet gaat het over:

 attesten inkomenstarief die vanaf 1 mei 2015 aangevraagd worden voor kinderen die in de opvang starten;
 alle herberekeningen vanaf 1 mei 2015 voor de bestaande attesten inkomenstarief. Deze herberekeningen zijn nodig als:
 de gezinssamenstelling of het aantal kinderen ten laste wijzigt (bv. een geboorte, een echtscheiding),
 het opgevangen kind 3 en een half; 6; 9 of 12 jaar wordt (enkel van toepassing op buitenschoolse opvang die een inkomenstarief kan vragen),
 het individueel verminderd inkomenstarief na een jaar vervalt,
 een individueel verminderd tarief wordt aangevraagd,
 bij de jaarlijkse indexering een kind uit het gezin het jaar ervoor 12 jaar is geworden.

Vanaf 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 gelden de aangepaste tarieven voor iedereen.

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd, dus ook op 1 januari 2016


Er zijn nog steeds uitzonderingen mogelijk, gelieve daarvoor navraag te doen via Kind en Gezin, OCMW of via ons kinderdagverblijf

Over Schanulleke

De verantwoordelijke
Els heeft een jarenlange ervaring in de verzorging, heeft een diplom

Lees verder...

Slaapcoach

In onze kinderdagverblijven werken we samen met verschillende mensen, eigen huisarts, kinesist, apot

Lees verder...

Buiten spelen...

Bekijk deze nieuwe fotoserie op onze website!


Nu kijken...
Scroll naar Boven