Kinderopvang Schanulleke | info@kinderopvang-schanulleke.be

Algemene informatie

We voeren een pedagogisch beleid dat rekening houdt met de individuele draagkracht van het kind, dat optimale ontplooiingskansen biedt aan elk kind.
We garanderen een permanent toezicht op de kinderen zodat de fysische en psychische veiligheid niet in het gedrang komen.
De gezondheidstoestand van elk kind wordt alert opgevolgd en er wordt gezorgd voor een evenwichtige voeding.

We werken in een horizontale groep: Bij een horizontale groepsopbouw bestaat de groep uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.


Voordelen horizontale groep : (per groep 2 vaste kinderverzorgsters)

De groepsleiding kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en specifiek ingaan op de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep.
Wanneer een kind achter blijft in zijn ontwikkeling wordt dit eerder waargenomen.
Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kan goed op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd evenals de groepsregels.
Er is een meer evenwichtig dagritme.
Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor meer spelen op hun eigen niveau.

In een aparte babygroep is rust, hygiëne en veiligheid beter te garanderen.
De groep blijft een uitdaging voor de kinderen. De oudere kinderen zullen zich niet snel vervelen of uitgekeken raken.

Ouders kunnen ervaringen uitwisselen en problemen bij elkaar herkennen.

Een kind is van nature nieuwsgierig en wil de wereld rondom zich ontdekken. Het is
daarom belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om op eigen tempo alles te leren kennen, het kind vrijheid te geven om zelf op onderzoek uit te gaan. Bij Schanulleke worden er prikkelende en educatieve materialen aangeboden, die passen bij de leeftijd en de ontwikkeling van elk kind, zowel bij begeleide activiteiten als in het vrij spel.


De verzorgende momenten zoals de eetmomenten, verzorgingsmomenten, zijn intense momenten tussen de begeleider en het kind. Op deze momenten is de begeleider enkel en alleen met het kind bezig, het kind wordt gestimuleerd in zijn ontwikkeling en zelfstandigheid.


Bevorderen tot zelfstandigheid

We hechten veel belang aan het bevorderen van de zelfstandigheid van het kind.
Kinderen ontdekken en doen graag alles zelf, bij Schanulleke krijgen ze de kans!
Dit kan je merken aan de inrichting en aan de manier waarop met de kinderen wordt omgegaan.

Wij bieden het kind de mogelijkheid om zijn zelfredzaamheid te ontplooien, dit zowel tijdens de activiteiten, verzorging, eten,

De kindjes leren zelf de handen te wassen, zelf pantoffels en kousen en broek uit te doen voor het slapengaan, zelf knutselmateriaal te nemen,
De kindjes nemen zelf hun tuutje die aan ons Schanulleke hangt voor het slapen gaan aan de verzorgingstafel is een kindertrapje voorzien waar de kinderen via het trapje zelfstandig op het verzorgingskussen stappen.

Zelfstandig worden uit zich ook in het zelf keuzes maken. Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan te leren nadenken en zelf een keuze te maken. Kinderen worden nooit gedwongen om deel te nemen aan een activiteit, zij kiezen zelf of ze hieraan deelnemen.


Warmte bieden

Kinderen opvangen doen wij met heel ons hart. Wij willen de kinderen warmte bieden en ze laten leven in een huiselijke, geborgen sfeer. We lachen en maken
plezier met de kinderen en troosten ze wanneer het even niet zo goed gaat.

Wij gaan ervan uit dat ieder kind zich van nature wil ontwikkelen en dat ieder kind erbij wil horen.

De kinderen en hun ontwikkeling staan centraal. Onze kinderopvang is afgestemd op het ritme en de maat van de kinderen.

Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen tot mensen :

- met een positief zelfbeeld
- met reële verwachtingen van zichzelf en anderen
- die bereid zijn een band aan te gaan met anderen
- die bereid zijn deel te nemen aan de samenleving en er een bijdrage aan te leveren

Als kinderen ter wereld komen, zijn ze volkomen afhankelijk. Positieve reacties op hun signalen zijn vanaf de eerste dag belangrijk voor het ontwikkelen van hun gevoel van ik mag er zijn, van identiteit en veilige hechting. Wij verzorgsters reageren daarom altijd op de signalen van kinderen en hebben een responsieve en sensitieve houding.

Kinderen nemen de gewoonten (cultuur) van hun omgeving tot zich en maken zich die eigen. Dat betekent dat ons gedrag hen moet inspireren en uitnodigen om mee te doen. Wij zijn ons hiervan bewust in onze omgang met elkaar en met de kinderen. Evenwichtig, evenwaardig en met respect voor ieders specifiek bijdrage.

Kinderen verschillen in karakter, in tempo, in fysieke ontwikkeling, temperament, in sekse, achtergrond en herkomst, enzovoort. De verschillen maken de unieke identiteit van ieder mens en dus ook van kinderen. Wij hebben respect voor die verschillen. Om soepel samen te kunnen leven, is ook begrenzing en bescherming nodig.

We vertrouwen op de intuïtie van ouders en medewerkers. Intuïtie kan worden ontwikkeld door kennis en ervaring in observeren van kinderen.

Wij nemen opmerkingen van ouders serieus en staan open voor kritiek. We verwachten van ouders dezelfde houding naar ons. Wederzijdse kritiek, feedback, opmerkingen en klachten: ze dienen allemaal om de kwaliteit verder te verhogen.

Er wordt voorrang gegeven aan ouders :

- Werkende ouders
- Gezinnen met een laag inkomen
- Alleenstaande ouders
- Broertje of zusje van kindje dat reeds opgevangen wordt.

In ons kinderdagverblijf zijn er een aantal plaatsen voorbehouden voor kwetsbare gezinnen. Voor deze kwetsbare gezinnen is een aangepaste werking noodzakelijk, die hen actief naar de opvang toe leidt. Expertise is cruciaal om dit te kunnen realiseren.

Over Schanulleke

De verantwoordelijke
Els heeft een jarenlange ervaring in de verzorging, heeft een diplom

Lees verder...

Samenwerking Kapster J'Style

Beste ouders,

Vanaf heden hebben wij een leuke samenwerking met onze kapster J'Style die ge

Lees verder...

sneeuwpret (1)

Bekijk deze nieuwe fotoserie op onze website!


Nu kijken...

Contact

  • Kinderopvang Schanulleke
  • Brusselsesteenweg 602
  • 9402 Meerbeke (Ninove)
  • Schanulleke 1 = 054/567.789
    Schanulleke 2 = 054/339.839
  • GSM: 0477/555.789
  • info@kinderopvang-schanulleke.be
Scroll naar Boven